Zuidwolde gn.

 

Zuidwolde telt zo'n 1100 inwoners. Een dorp dat doorkruist wordt door het Boterdiep en grenst aan de wijk Beijum te Groningen. Bijzonder aan het dorp is onder meer de orgelmakerij die het dorp rijk is. Bovendien heeft Zuidwolde een heuse dorpsdichter.

 

 

 

Een greep uit de geschiedenis...

Pas in 1485 duikt de oorspronkelijke naam van Zuidwolde, 'Sudawalda', op in de boeken. Er zijn aanwijzingen dat het dorp ouder is. De kerk wordt nl gadateerd op omstreeks het midden van de elfde eeuw. De naam Zuidwolde onstond toen een jongere wolde-neterzetting, nl. Noorwolde, zich meer noordelijk ontwikkelde. De naam Zuidwolde verwijst naar het bos dat op de plek van het dorp heeft gestaan. Zuidwolde wordt ook wel Boeskooldorp genoemd. Die naam heeft betrekking op de teelt van witte en ook wel rode kolen, die vooral in de twintigste eeuw een opvallende bedrijfstak was. Het beeld "Boeskoolboer" van de kunstenaar Gosse Dam op het pleintje in de Pastorielaan houdt de herinnering hieraan levend.

 

Meer over de historie vindt u op de website van de Historische Vereniging gemeente Bedum. www.zoastwas.nl

 

                                    

Geschiedenis van Groningen zie: www.groningerarchieven.nl